Doradztwo rachunkowe / Consulting

Doradztwo rachunkowe / Consulting

• Analiza sytuacji majątkowej i finansowej, analiza opłacalności prowadzonych i planowanych projektów • Proponowanie usprawnień, przegląd dotychczasowych procedur oraz wdrażanie nowych • Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa i inne usługi • Doradztwo przy tworzeniu procedur i instrukcji związanych z finansami • Pomoc w opracowaniu i wdrożeniu procedur kontroli wewnętrznej • Przegląd procesów pod kątem ich zgodności z…

Read More

Doradztwo prawne

Doradztwo prawne

Przeprowadzanie audytów podatkowych dla małych i średnich firm Doradztwo podatkowe, identyfikacja ryzyk podatkowych Optymalizacje podatkowe i usługi doradcze Doradztwo ksiegowe i rachunkowe Weryfikacja i przegląd danych finansowych przedsiębiorstwa

Read More