• Analiza sytuacji majątkowej i finansowej, analiza opłacalności prowadzonych i planowanych projektów
• Proponowanie usprawnień, przegląd dotychczasowych procedur oraz wdrażanie nowych
• Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa i inne usługi
• Doradztwo przy tworzeniu procedur i instrukcji związanych z finansami
• Pomoc w opracowaniu i wdrożeniu procedur kontroli wewnętrznej
• Przegląd procesów pod kątem ich zgodności z przepisami
• Weryfikacja i przegląd danych finansowych przedsiębiorstwa
• Doradztwo finansowe: kredyty, leasingi, dane finansowe dla banku

Leave a Reply