Kompleksowa oferta na kadry i płace

Sporządzanie list płac
Naliczanie podatku dochodowego od wynagrodzeń (gratis w ramach powyższych)
Sporządzanie i przekaz elektroniczny deklaracji rozliczeniowych do ZUS (gratis w ramach powyższych)
Sporządzanie i przekaz elektroniczny zgłoszeń, zmian i wyrejestrowań do ZUS, sporządzanie deklaracji miesięcznych(gratis w ramach powyższych)
Sporządzanie deklaracji: PIT-11, PIT-40, PIT-4R, PIT-8AR, ZUS IWA (gratis w ramach powyższych)
Przygotowywanie dokumentacji związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników (gratis w ramach powyższych)
Prowadzenie dokumentacji kadrowej, teczek osobowych (ewidencje urlopowe, ewidencje nieobecności, zaświadczenia o dochodach itp.)
Sporządzanie kartotek wynagrodzeń, kart urlopowych i zasiłków chorobowych

Ceny usług związanych z kadrami i płacami

Obsługa kadr i płacod 30 zł / pracownika

Service details

Categories:
Date:19 stycznia 2015
Author:

Leave a Reply