Księgowa Bydgoszcz – zapraszamy tutaj

• Usługi księgowe- wsparcie przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych Spółek
• Pomoc podatkowa, CIT, VAT, PIT
• Pomoc przy opracowaniu polityki rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont
• Sporządzanie sprawozdań finansowych i zeznań podatkowych
• Doradztwo przy sporządzaniu sprawozdań finansowych wg. PSR oraz MSR/MSSF
• Doradztwo przy przekształcaniu sprawozdań finansowych oraz przy sporządzaniu konsolidacji
• Sprawozdania do GUS – dla spółek
• Prowadzenie Ksiąg Handlowych od 690 zł
• Prowadzenie Podatkowych Ksiąg Przychodów i Rozchodów od 290 zł,
• Prowadzenie Ewidencji Przychodów – Ryczałt od 150 zł

Co jeszcze oferuje biuro księgowe

• Obsługa Karty Podatkowej
• Prowadzenie Ewidencji podatku VAT (gratis w ramach powyższych)
• Sporządzanie Sprawozdań Finansowych Bilans, Rachunek Zysków i Strat, informacja dodatkowa,(gratis w ramach powyższych)
• Opracowanie Polityki Rachunkowości, Planu Kont,(gratis w ramach powyższych)
• Sporządzanie raportów kasowych, (gratis w ramach powyższych)
• Transakcje zagraniczne typu WDT, WNT, Import, Eksport, różnice kursowe od rozrachunków oraz różnice kursowe od własnych środków, (gratis w ramach powyższych)
• Sporządzanie deklaracji podatkowych,(od 30 zł / pracownika)
• Sporządzanie okresowych raportów, analiz (gratis w ramach powyższych)
• Archiwizacja dokumentów Klientów firmy
• Wyprowadzanie zaległości, do negocjacji
• Odbiór dokumentów na życzenie od klienta
• Pomoc w ustaleniach pokontrolnych

To tylko cześć usług księgowych. Jeżeli potrzebują Państwo oferty na niewymienione tu usługi, prosimy o kontakt, a postaramy się spełnić Państwa oczekiwania. Zapraszamy przede wszystkim małe i średnie firmy z Bydgoszczy oraz okolic.

Obsługa Karty Podatkowej

Obsługa Karty Podatkowejod 190 zł / rok
Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT (roczne)od 30 zł / osoba
Sprawozdania do GUS – dla spółekod 250 zł

Service details

Date:4 kwietnia 2014
Author:

Leave a Reply