• Pomoc po niezapowiedzianej kontroli
  • Sporządzanie i nanoszenie korekt dokumentów
  • Pomoc w przy przypadku otrzymania wezwania do sądu
  • Pomoc w przypadku zajęcia komorniczego
  • Pomoc w przypadku pozwu o naruszenie klauzul niedozwolonych w regulaminach
  • Pomoc przy rozwiązywania sporów o nieuzasadnione roszczenia
  • Pomoc w prowadzeniu księgowości w nagłych przypadkach losowych (choroba stałego księgowego, likwidacja biura rachunkowego)

Leave a Reply