Wyprowadzanie zaległości

Wyprowadzanie zaległości

Oferujemy rzetelne, legalne i skuteczne wyprowadzanie zaległości księgowych, dzięki czemu pomagamy firmom uniknąć kar i sankcji, które mogą pojawić się podczas kontroli organów takich jak ZUS czy Urząd Skarbowy. Jak wygląda współpraca w zakresie wyprowadzania zaległości księgowych? Aby przystąpić do procesu wyprowadzania zaległości i odpowiednio je wycenić, określamy wpierw zakres prac, ilość potrzebnego czasu i…

Read More

Kadry i płace

Kadry i płace

Kompleksowa oferta na kadry i płace • Sporządzanie list płac • Naliczanie podatku dochodowego od wynagrodzeń (gratis w ramach powyższych) • Sporządzanie i przekaz elektroniczny deklaracji rozliczeniowych do ZUS (gratis w ramach powyższych) • Sporządzanie i przekaz elektroniczny zgłoszeń, zmian i wyrejestrowań do ZUS, sporządzanie deklaracji miesięcznych(gratis w ramach powyższych) • Sporządzanie deklaracji: PIT-11, PIT-40, PIT-4R, PIT-8AR,…

Read More

Księgowość

Księgowość

Księgowa Bydgoszcz – zapraszamy tutaj • Usługi księgowe- wsparcie przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych Spółek • Pomoc podatkowa, CIT, VAT, PIT • Pomoc przy opracowaniu polityki rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont • Sporządzanie sprawozdań finansowych i zeznań podatkowych • Doradztwo przy sporządzaniu sprawozdań finansowych wg. PSR oraz MSR/MSSF • Doradztwo przy przekształcaniu sprawozdań finansowych oraz przy…

Read More

Szybka pomoc rachunkowa

Szybka pomoc rachunkowa

Pomoc po niezapowiedzianej kontroli Sporządzanie i nanoszenie korekt dokumentów Pomoc w przy przypadku otrzymania wezwania do sądu Pomoc w przypadku zajęcia komorniczego Pomoc w przypadku pozwu o naruszenie klauzul niedozwolonych w regulaminach Pomoc przy rozwiązywania sporów o nieuzasadnione roszczenia Pomoc w prowadzeniu księgowości w nagłych przypadkach losowych (choroba stałego księgowego, likwidacja biura rachunkowego)

Read More

Reprezentacja przed US i ZUS

Reprezentacja przed US i ZUS

• Reprezentacja przed urzędami skarbowymi • Reprezntacja klienta przed ZUS-em • Reprezentacja klienta podczas kontroli us lub zus • Wypełniane dokumentów w imieniu klienta • Podpisywanie deklaracji podatkowych • Zgłaszanie zmian w urzędach związanych z prowadzeniem działalności • Obsługa całościowej korespondencji • Przywracanie terminów opłatanych składek zus • Wnioski o rozłożenie na raty należności podatkowych…

Read More