Bieżąca księgowość

 • Prowadzenie Ksiąg Handlowych od 690 zł
 • Prowadzenie Podatkowych Ksiąg Przychodów i Rozchodów od 290 zł,
 • Prowadzenie Ewidencji Przychodów – Ryczałt od 150 zł
 • Prowadzenie Ewidencji podatku VAT (gratis w ramach powyższych)
 • Sporządznie Sprawozdań Finansowych Bilans, Rachunek Zysków i Strat, informacja dodatkowa,(gratis w ramach powyższych)
 • Opracowanie Polityki Rachunkowości, Planu Kont,(gratis w ramach powyższych)
 • Sporządzanie raportów kasowych,(gratis w ramach powyższych)
 • Transakcje zagraniczne typu WDT, WNT, Import, Eksport, różnice kursowe od rozrachunków oraz różnice kursowe od własnych środków, (gratis w ramach powyższych)
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych, ZUS (od 30 zł / pracownika)
 • Sporządzanie okresowych raportów, analiz (gratis w ramach powyższych)
 • Sporządzanie list płac,(gratis w ramach powyższych)
 • Naliczanie podatku dochodowego od wynagrodzeń, (gratis w ramach powyższych)
 • Sporządzanie i przekaz elektroniczny deklaracji rozliczeniowych do ZUS,(gratis w ramach powyższych)
 • Sporządzanie i przekaz elektroniczny zgłoszeń, zmian i wyrejestrowań do ZUS,(gratis w ramach powyższych)
 • Sporządzanie deklaracji: PIT-11, PIT-40, PIT-4R, PIT-8AR, ZUS IWA, (gratis w ramach powyższych)
 • Przygotowywanie dokumentacji związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, (gratis w ramach powyższych)
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej, teczek osobowych ( ewidencje urlopowe, ewidencje nieobecności, zaświadczenia o dochodach itp. ), (gratis w ramach powyższych)

Pomoc przy założoniu firmy, doradztwo podatkowe

  • Pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania, (gratis w ramach powyższych)
  • Odpowiedni dobór ulg i zwolnień podatkowych, (gratis w ramach powyższych)
  • Bieżące konsultowanie działań pod kątem podatkowym w związku z prowadzoną działalnością, (gratis w ramach powyższych)

Inne usługi

 • Reprezentacja przed Urzędami Skarbowymi i ZUSem oraz innymi organami administracji państwowej,
 • Obsługa kontroli Panśtwa firmy w naszym biurze, (gratis w ramach powyższych)
 • Korespondencja z Urzędami, ZUSem innymi instytucjami wynikająca z działalności firmy, redagowanie pism urzędowych, (gratis w ramach powyższych)
 • Wnioski, pisma do Urzędów, ZUSu w sprawie zmian i aktualizacji danych firmowych, wnioski o niezaleganiu w podatkach, składkach ZUS (gratis w ramach powyższych)
 • Doradztwo finansowe: kredyty, leasingi, dane finansowe dla banku, od 200 zł
 • Sprawozdania do GUS, (gratis w ramach powyższych)
 • Zeznania roczne od 30 zł / szt.
 • Archiwizacja dokumentów po zakończeniu roku podatkowego, (gratis w ramach powyższych)
 • Wnioski o zwrot VAT za materiały budowlane od 190 zł
 • Wyprowadzanie zaległości, do negocjacji
 • Odbiór dokumentów na życzenie od klienta (od 30 zł)
 • Pomoc w ustaleniach pokontrolnych do negocjacji

Wszystkie podane są cenami netto i objęte są podatkiem VAT w stawce 23%.


Leave a Reply